ක්‍රිකට්වලට මොකද වුනේ? - සනත් කතා කරයි (BBC Sinhala)

Photo
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති පදවියෙන් හිටපු නායක සනත් ජයසූරිය අද (සැප් 06) සමු දුන්නේය. ඒ ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර විස්සයි විස්ස තරගයට අවසන් වරට කණ්ඩායමක් තොරා දීමෙන් අනතුරුවය.දිගින් දිගටම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලද පරාජයන්හි වගකීම බාර ගනිමින් තමන් ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවෙන් ඉවත්වුණු බව..

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
Enter each letter you see in the box below. It helps us prevent automated submissions from spammers.