කොහොමද ඓන්ගලන්ත Operners ලට චන්දි වහිල වගේ ගහපු ගහිල්ල

Comments

Blueprint's picture
Member since:
15 November 2013
Last activity:
10 weeks 20 hours

මෝඩයො..උඹට චන්දිමාල් එක්ක තරහක් තියනව නං blog post 1k දාපං..පිස්සෙක් වගේ විකාර polls තොගයක් දාන්නෙ නැතුව ..

මේ site එක විහිලුවක් වෙන්න දෙන්න එපා කියල මං adminල ගෙන් ඉල්ලනව..

Romeash's picture

Great photo ! These jokers waste our time and money when they play cricket. Chandimal and Thirimanne should retire

Malindu's picture

Blueprint, what's your problem? This photo is so true

Anonymous's picture

Hi, CAn someone please explain it

Anonymous's picture

Seriously whts wrong with this photo..
Thia is very true..

Www.islandcricket.lk fans too responsible for over rating Chandimal n Thiri..

Sorcly this site has some Anandians and support Chandimal no matter how he prrfoms...

Yaka 's picture

උඹ වගේ මී හරකුන්ටමයි ඕව දකිද්දී හිනා යන්නේ.... ගොන් ආතල් දෙන්ඩ එපා බූරුවෝ....

BANG BANG CHANDI's picture

IF TWO PERSON IN THE CRICKET WORLD WHO CAN HIT FOUR SIXES IN THE LAST OVER OF THE WORLD CUP FINAL LIKE CARLOS BRATHWAITE TO WIN A MATCH THEN THE FIRST NAMES COMES TO MIND ARE CHANDIMAL AND THIRIMANNE AS THEY HAVE FIVE YEARS EXPERIENCE PLAYING CRICKET BCOZ EXPERIENCE MATTERS AS SAID BY SLC... ROFL ... (I M SURE CHSNDI N THIRI WONT BE ABLE TO HIT A SINGLE BOUNDAY EVEN IN BACKYARD CRICKET SUCH USELESS UTTER WASTE REPRESENTING SRI LANKA IS QUITE SAD)

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.