සංචිතයක් ලෙස පුහුණුවීම් අරඹා නැහැ – පුහුණුකරු අවිශ්ක කියයි

Photo
එංගලන්ත ලයන් කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නම් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්වයක් මතුව තිබේ.

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
6 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.