කවුද මේ රොන් චන්ද්‍රගුප්ත

Photo
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවන ප්‍රධානතම ක්‍රිකට් තරගාවලිය අන්තර් සමාජ ප්‍රධාන (සුපිරි) ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මුල් වටයේ තරග අට නිම වන විට ඉදිරියෙන්ම සිටි පිතිකරුවා වු රොන් චන්ද්‍රගුප්ත දැනට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින එංගලන්ත ‘ඒ’ කණ්ඩායම (එංගලන්ත ලයන්ස්) සමග පැවැති එකම පුහුණු තරගයේ ලංකා ඉනිම දෙකේ දී..

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
5 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.