“අනාගත වේගපන්දු වගකීම ගතහැකි නවකයෝ දෙන්නෙක් මගේ ළඟ ඉන්නවා..”වාස්

Photo
ක්‍රිකට් තරඟයක් ජය ගැනීමට නම් හොඳ පිතිකරුවන් ,පන්දු රකින්නන් මෙන්ම ප්‍රතිවාදීන් දවාගත හැකි දක්ෂ පන්දු යවන්නන්ද සිටිය යුතුමය. මැත කාලීන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පසු බෑමටද මෙය ප්‍රධාන ලෙස බලපා ඇත.මෙම ගැටලුවට විසදුම් සොයන එක පුද්ගලයෙකු වන්නේ චමින්ද වාස්ය

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
12 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.