නව ක්‍රිකට්‌ තේරීම් කමිටු සභාපති අරවින්ද ද සිල්වා ?

Photo
නව ක්‍රිකට්‌ තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා ලෙස අරවින්ද ද සිල්වා පත්කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ ඉහළ නිලධාරීන් සාකච්ඡා කර තිබේ. අරවින්ද ද සිල්වාට ක්‍රිකට්‌ උපදේශක තනතුරක්‌ පිරිනැමීම කෙරෙහිද අවධානය යොමුව ඇති අතර එසේ වුවහොත් ඔහුට අදාළ රාජකාරි දෙකම හෝ දෙකෙන් එකක්‌ භාර ගන්නා ලෙසද ක්‍රිකට්‌ ප්‍රධානීන් ..

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.