දුෂ්මන්ත චමීර, අකිල ධනංජය IPL වෙන්දේසියේදි අලෙවි වෙයි

Photo
ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් මෙවර අයි.පී.එල්. වෙන්දේසියේදි අලෙවි වූ දෙවැනි ක්‍රීඩකයා බවට දුෂ්මන්ත චමීර පත්විය. ඒ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම

Comments

Anonymous's picture

I WONDER WHO SUGGESTED AKIL'S NAME AT MUMBAI INDIANS CAMP, MMMMHHHHHH OH I KNOW IT IS THEIR COACH! :-)

ANJU

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.