වාස් ලංකාව හැරයන්න සැරසේ…

Photo
ශ‍්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වේගපන්දු පුහුණුකරු චමින්ද වාස්ද චන්දික හතුරුසිංහ සමඟ බංග්ලාදේශ ක‍්‍රිකට් පුහුණු අංශයේ සේවය කිරීම සඳහා රාජකාරි බාර ගැනීමට නියමිතව ඇතැයි වාර්තා වෙයි. රොමේෂ් කළුවිතාරණ හා මාරියෝ විල්ලවරායන්ද බංග්ලාදේශය විසින් තෝරා ගෙන ඇත. වාස්ට අමතරව චම්පක රාමනායක ද තම වේග පන්දු පුහුණුකරුවා ලෙස

Comments

Anchor's picture

OK, so according to this article, Bangladesh are going to hire a Sri Lankan for ALMOST EACH coaching role? Good for Bangladesh. Might as well buy Sri Lankans to play for the Bangladesh team.

I think the 'story' on Vaas is not true. I doubt he will leave but we don't know what happens behind the scenes so let's wait and see. You can't really trust these 'lankacnews', 'lankaenews' websites anyway. However, if he does, it will be one of the biggest losses for SLC as Vaasy has done so much for the fast bowlers and their improvements are obvious. Again, Bangladesh's gain and our loss, as was the case with Chandika Hathurusingha.

UppercuT's picture
Member since:
19 October 2011
Last activity:
2 years 5 weeks

:D)) Vaas is under contract until 2015 nah? can't just leave like that, unless in a probation period like Farbrace did!

CGI's picture
Member since:
25 May 2012
Last activity:
2 years 42 weeks

who knows, it's SLC admin :D) anything is possible, there may be funny clauses in agreement :D)

UppercuT's picture
Member since:
19 October 2011
Last activity:
2 years 5 weeks

yeh but can we only run the articles from reputed news sites bro? the above site is Mr. Weerawansa's gossip site :D)

(Last edited by UppercuT on May 21, 2014 - 09:55)
AmilaSaman's picture
Member since:
24 March 2014
Last activity:
12 hours 20 min

Its call media.. they want attention. There's no reference to Chaminda Vass wants to join BD except that they are considering him as a bowling coach. But this media says it like he is about to leave. This is the only reference that I found regarding this matter from BD news article. http://www.dhakaherald.com/sports/cricke... what it says is he could join and they are considering him.

(Last edited by AmilaSaman on May 21, 2014 - 10:41)
CGI's picture
Member since:
25 May 2012
Last activity:
2 years 42 weeks

I think it's not a fabricated story from 'lankacnews'. AmilaSaman has also found a Bangla news which says something similar. I feel there is something behind this story since Mario has already been appointed as their fitness coach as per the Bangla news.

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
7 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.