අන්තර් පළාත් සුපිරි හතර එක්දිනඅවසාන තරගය ඉරිදා

Photo
අයහපත් කාලගුණය මත කල් දැමුණු අන්තර් පළාත් සුපිරි හතර ඕවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසාන මහා තරඟය ජුනි 10 (ඉරිදා) දිවා කාලයේ තරඟයක් ලෙස පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවූ අන්තර් පළාත් සුපිරි හතර ඕවර 50 අවසාන මහා තරඟය පසුගිය මැයි 20වැනිදා කොළඹ හා ගාල්ල කණ්ඩායම් අතර මාළිගාවත්ත...

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
10 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.