හතුරුසිංහට කණ්ඩායම ගැන සියලු බලතල හිමිවෙයි

ජනවාරි 4, 2018

Photo

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහට කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් හැසරිවීමට හා ඔවුන් පිළිබඳව තීරණ තීන්දු ගැනීමේ බලය ලබා දෙන බව වාර්තා වේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර අද මෙය තහවුරු කළේය.

එසේම, හතුරුසිංහ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස ඇතුළත් කිරීමට ද යෝජනා වී ඇති බව අමාත්‍යවරයා හෙළි කළේය.

පුහුණුකරු තේරීම් කමිටුවට ඇතුළත් කිරීම ස ඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ව්‍යාස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන නොවීම හේතුවෙන්, ව්‍යවස්ථාවට එය ඇතුළත් කිරීමට ද තීරණය කර තිබේ.

ලබන 7 වැනි දා පැවැත්වෙන විශේෂ විධායක කමිටු රැස්වීමේ දී මේ සඳහා සභිකයන්ගේ කැමැත්ත විමසා බැලීමට නියමිතවේ.

හතුරුසිංහ විසින් මෙහෙයවූ පළමු පුහුණු සැසියෙන් පසුව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ නීතියෙන් තේරීම් කටයුතු සඳහා මැදිහත්වීමේ අවස්ථාව නැති බවයි.

ඒ අනුව හතුරුසිංහ අවශ්‍ය කණ්ඩායම ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තේරීම් කමිටු සාමාජිකයෙකු වීමෙන් හිමිවනු ඇත.

© Island Cricket

Comments

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
5 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.