ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වීමට තහනම් නියෝගයක්

මැයි 30, 2018

Sri Lanka Cricket

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරි කටයුතු වෙනුවෙන් හෙට පැවැත්වීමට නියමිත වූ නිළවරණය වාරණය කරමින්, අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

හිටපු ලේකම් නිශාන්ත රණතුංග මහතා ගොනු කළ පෙත්සමක් සලකා බලමින් අභියාචනාධිකරණය මගින් මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය පණවා තිබේ.

ලබන මස 14 වැනි දාට මෙම පෙත්සම සලකා බැලීමට අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු පද්මන් සූරසේන හා අර්ජුන ඔබේසේකර යන මහත්වරුන් තීරණය කිරීම හේතුවෙන්, මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය පණවා ඇත‍.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වත්මන් සභාපතිපති තිලංග සුමතිපාල මහතාට ඉදිරි නිලවරණයට සහභාගීවීමට නීතියෙන් අවසර නැති බව පවසමින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබේ.

© Island Cricket

Comments

Harsha Disanayaka's picture

Isn't this beautiful? As Nishantga R mentioned , politics were not involved for him to petition against Sumathipala. That is wise and good. Sports minister surely cannot involve any of those currupted off evils to the Committee

Here is the opening. ..if right people come forward to lead and guide SLC We will have the right playing elevan. Right coach and coaches. Right administration without politics. Sumathipalas' influenced administration should be terminated including coaches & selectors.

Post new comment

Note
All anonymous comments are moderated.
  • Avoid abusive remarks and personal attacks.
  • Avoid posting unrelated links.
  • Avoid vulgar or obscene language.
Already a member? Log-in now. Not a member? Sign up for a new account.
CAPTCHA
This step helps us prevent automated submissions from spammers.
9 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.